Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016 13:29

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Σας πληροφορούμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής (μέσω e-mail) υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων, για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που προκηρύχθηκαν με την με αρ. 1637/23-06-2016 προκήρυξή του Ιδρύματος μας, έως την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ