Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 12:55

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 21-4-2016 έως και 20-5-2016)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Μία (1) θέση Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1144093

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Ι  ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Μία (1) θέση Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις -  Τεχνολογία Μετρήσεων». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:1143882

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες: 

1) από την Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τις εργάσιμες ημέρες τηλ. 2105381218, 2105381509,

2) από την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες, τηλ., 2105381221, διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι Πειραιά: www.teipir.gr (προκηρύξεις)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στα  ΦΕΚ 287Γ΄/29-3-2016 και 288/Γ΄/29-3-2016.