Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013 12:12

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Ειδικού Συνεργάτη και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών, Τεχνολογικών Εφαρμογών & Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013 – 14.