Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2015 14:42

Ανακοίνωση για σπουδαστές που αιτήθηκαν και επέτυχαν την μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με οικονομικά κριτήρια

 

Καλούνται όσοι σπουδαστές αιτήθηκαν και επέτυχαν την μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με οικονομικά κριτήρια, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις γραμματείες των τμημάτων από την Δευτέρα 12/01/2015 μέχρι την Παρασκευή 16/01/2015