Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014 13:21

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων σε θέματα αιχμής για Αποφοίτους ΑΕΙ τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ και σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας οργανώνει δύο (2) προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων σε θέματα αιχμής για Αποφοίτους ΑΕΙ τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης:

Καινοτόμες Τεχνολογίες Εφαρμογών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Τεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Σύγχρονων Υλικών

Πρόκειται για έργα που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 4ος 2014 – 6ος 2015 και περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους των 150 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη συμμετοχή στα προγράμματα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους.