Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 11:15

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Σας καλωσορίζω στο Ίδρυμά μας,

To Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ιδρύθηκε το 1983 με το ν.1404/83 και αποτελεί συνέχεια του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πειραιά, που είχε κατά το παρελθόν συγκεντρώσει την παράδοση και την εμπειρία της λειτουργίας των τριών παλαιοτέρων Ανώτερων Τεχνολογικών Σχολών της Ελλάδας, της Σχολής Υπομηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή «Μικρού Πολυτεχνείου», της Ανώτερης Σχολής Ηλεκτρονικών Αναστασιάδη και της Σιβιτανιδείου Σχολής. 

Το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, στην περιοχή του παλαιού ελαιώνα σε οικόπεδο εκτάσεως 90.000 τ.μ. 

Η επιτυχής εκπαιδευτική πορεία, η εξέλιξη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καθώς και η καταξίωσή του στην ελληνική κοινωνία, οφείλεται στη μακρά εκπαιδευτική του παράδοση, στο άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό του σύστημα, στην ποιότητα και το ζήλο του ανθρώπινου δυναμικού, στο ενδιαφέρον των φοιτητών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής του.

Σήμερα, λειτουργούν στο Ίδρυμα  δύο Σχολές - η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) και η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ) - που απαρτίζονται από Τμήματα ειδικοτήτων αιχμής, περιζήτητων στην αγορά εργασίας. Επίσης, προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αυτόνομα ή σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., διαθέτει εστιατόριο για τη σίτιση των σπουδαστών, ενημερωμένη βιβλιοθήκη με δυνατότητα και ψηφιακής πρόσβασης, καθώς και σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο υψηλών προδιαγραφών.

Στοχεύοντας πάντα σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ανταποκρίνεται επιτυχώς στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, για τη δημιουργία στελεχών με άρτια επιστημονική γνώση και ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας και εφαρμογών. 

 

                                            O ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

                                           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  ΒΡΥΖΙΔΗΣ