Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 17:34

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 16-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2

 

Link: http://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΗΜ.ΔΙΑΤΑΞΗ-22_16.10.2018.pdf