Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 18:00

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τρίτη 17-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1