Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 14:58

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Τετάρτη 25-04-2018 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 25-04-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης (Πανεπιστημιούπολη 1).