Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 08:41

Εκπαιδευτική Αντιπροσωπεία της Ταϊβάν επισκέφθηκε το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Δωδεκαμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τις διοικήσεις πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ταϊβάν επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με σκοπό να ενημερωθεί για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος καθώς και να εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε κοινά πεδία.

Οι Αντιπρυτάνεις, καθ. κ. Δημήτριος Τσελές και καθ. κ. Σάββας Βασιλειάδης, ενημέρωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας για το ακαδημαϊκό έργο και τις ερευνητικές πρωτοπορίες του Ιδρύματος καθώς και τη διευρυνόμενη διεθνοποίηση του που εξασφαλίζεται μέσα από σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν η Πρόεδρος του Συνδέσμου των Πανεπιστημίων της Ταϊβάν, κ. Li, Chung-hsin Hu. Όλα τα μέλη της αποστολής εντυπωσιάσθηκαν από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και εξέφρασαν την επιθυμία τους να ακολουθήσουν σύντομα εκπαιδευτικές ανταλλαγές και συνεργασία σε κοινά πεδία.