Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 10:49

Ολοκλήρωση εγγραφής για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των πινάκων εισαγομένων, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr οφείλουν να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στις Γραμματείες των Τμημάτων Εισαγωγής, είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων από 25 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 έως 13.00 καθημερινά και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη  την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής,  που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου, υπογεγραμμένη
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
    Οι άρρενες θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης  

3. Δύο (2)  φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται  σχετικά με ανακοινώσεις  στην   ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.puas.gr καθώς και στις ιστοσελίδες των Γραμματειών των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ