Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 14:05

Διάκριση του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στο Healthcare Business Awards 2017

 

 

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α), της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Healthcare Business Awards 2017, έλαβε το Gold (Χρυσό) Βραβείο στην κατηγορία: Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Ερευνητικά Κέντρα για την εφαρμογή ‘Πραξαγόρας: Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για Διοικητές Νοσοκομειακών Οργανισμών’.

 Το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τους Παναγιώτη Σ. Μανωλιτζά, Ερευνητή-Διδάσκων του Πολυτεχνείου Κρήτης και Αθανάσιο Σπυριδάκο Καθηγητή-Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές.