Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 09:55

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που θα πραγματοποιηθεί στις 10/5/2017 και ώρα 12:00, θα έχουν πρόσβαση μόνο διαπιστευμένοι φωτογράφοι που θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό με το Ίδρυμα.