Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 15:09

Ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων σπουδαστών

Σύμφωνα με την πράξη 15/16-09-2013 της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι Πειραιά,

οι σπουδαστές οι οποίοι εισήχθησαν στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θεωρούνται από το Ίδρυμα ως εγγεγραμμένοι και καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις γραμματείες των Τμημάτων τους, από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την Παρασκευή  27 Σεπτεμβρίου 2013.

Από τη Διοίκηση.