Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 13:17

Θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν.3528/2007, όπως ισχύουν και του άρθρου 6 του Ν.3613/2007».