Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013 10:30

Ανακοίνωση Διοίκησης σχετικά με την απομάκρυνση 1.500 διοικητικών υπαλλήλων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

 Μετά την επίσημη ανακοίνωση  σχετικά με την απομάκρυνση 1.500 διοικητικών υπαλλήλων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, θα ήθελε να επισημάνει ότι, μετά την αποχώρηση στην αρχή του χρόνου είκοσι-τεσσάρων (24) διοικητικών υπαλλήλων Δ.Ε. με τη διαδικασία της κινητικότητας, τη συνταξιοδότηση  δέκα (10) διοικητικών υπαλλήλων και την επικείμενη αποχώρηση επιπλέον επτά (7) τον Σεπτέμβριο, οποιαδήποτε τυχόν ένταξη υπαλλήλων του Ιδρύματος, στη διαδικασία της κινητικότητας-διαθεσιμότητας, θα καθιστά αυτομάτως αδύνατη την περαιτέρω ομαλή λειτουργία του.

                Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι το τρίτο μεγαλύτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Χώρας και μετά  το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και  την εφαρμογή του Ν 4009/2011,  ο αριθμός των υπαλλήλων που καλείται να στηρίξει το Ίδρυμα  καλύπτει οριακά τις βασικές λειτουργικές ανάγκες του. 

                Η άποψή μας είναι ότι η διαδικασία της κινητικότητας-διαθεσιμότητας δεν πρέπει να επιφέρει  τη διάλυση των φορέων της Εκπαίδευσης, αλλά να συμβάλει  στην εύρυθμη λειτουργία τους.       

                                                                  

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ           του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

                                                 

 ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ   ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                  

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ              ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ