Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016 21:53

Συμμετοχή του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στην Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου ΙΕΕΕ ΕDUCON - Global Engineering Education Conference "EDUCON 2017"

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι αρκετά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. όπως οι: Δρ. Χ. Πατρικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. , Δρ. Μ. Ραγκούση, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. , Δρ. Ι. Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., συμμετάσχουν στην Οργανωτική Επιτροπή ή στις Επιμέρους Επιτροπές του Διεθνούς Συνεδρίου ΙΕΕΕ ΕDUCON - Global Engineering Education Conference "EDUCON 2017" που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 25-27 Απριλίου 2017.

Περαιτέρω πληροφορίες: http://www.educon-conference.org/educon2017/cfp_TINS.php