Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 14:16

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Η Τριμελής Επιτροπή διενέργειας εκλογών για τη θέση Διευθυντή Σ.Δ.Ο. με το υπ' αρ. έγγραφό της 1550/16-6-2016 ανακήρυξε μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. τον κ. Αθανάσιο Σπυριδάκο, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σ.Δ.Ο."