Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 15:33

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Τρίτη 31 Μαΐου 2016, ώρα 18:00

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αίθουσα «Ευρώπη», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

 

Με αφορμή την παρουσίαση θα ακολουθήσουν σχετικές με το αντικείμενο του βιβλίου εισηγήσεις.

Συντονιστής:
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ομ. Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ

Πανεπιστημίου Πειραιά

 

Ομιλητές:

Ελισσάβετ Μπέσιλα–Μακρίδου, Ομ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Αναγνώριση Αλλοδαπών Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων

 

Γεώργιος Καρύδης, Αναπλ. Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Η Αμοιβαία Αναγνώριση ως θεμελιώδης Αρχή της εσωτερικής αγοράς

 

Δημήτριος Στράνης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ. Τ.,

Εντεταλμένος Διδάσκων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Η εξέλιξη των χαρακτηριστικών της Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Διπλωμάτων στο Ευρωπαϊκό πεδίο

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Πληροφορίες: Ελένη Στεφανίδη, τηλ. 210 3678858, www.nb.org